Lähetänpä kiitokset hälle, kelle kiitokset kuuluvat:

KIIREPAKOLAINEN ILOISENA KIITTÄÄ!!!!