Haasteena oli kuvallisesti ilmentää VALOKUVA. Tässä minun näkemykseni: